fbpx

Undgå udbrændthed og stress i dit team

Af Brian Nielsson

Fra stress til performance

Vi taler rigtig meget om stress, når emnet er trivsel på arbejdspladsen. Det er også vigtigt. Men vi må ikke glemme, at der også findes andre udfordringer end den stress-diagnose, der er så meget fokus på. Blandt andet kan udbrændthed være et alvorligt problem på nogle arbejdspladser.

Hvad er udbrændthed?

Udbrændthed er i virkeligheden en variation af langvarig stress. Symptomerne på udbrændthed kan et stykke hen ad vejen også minde meget om symptomerne på stress, men der er dog stadig væsentlige forskelle.

Udbrændthed kommer typisk efter længere tids pres på arbejdspladsen, hvor man bliver mødt med stigende krav, som man føler, det er umuligt at indfri. Undersøgelser viser, at især de, som arbejder med mennesker, er udsat for udbrændthed, men det kan ramme bredt over alle erhverv.

Symptomer på udbrændthed

Som nævnt ligger symptomerne på udbrændthed tæt på symptomerne på stress, men der er alligevel forskelle. Typiske symptomer på udbrændthed er:

  • Faldende motivation og engagement
  • En følelse af udmattende træthed
  • Frustration over arbejdet og tvivl på egne evner
  • Manglende overskud til at ”gide andre”
  • Følelse af meningsløshed
  • Kynisme og mangel på empati
  • Ligegyldighed med opgaver og mennesker
  • Problemer med at huske og koncentrere sig
  • Hovedpine og svimmelhed. Følelsen af at være ”groggy”

Hvorfor er udbrændthed et problem?

Ofte kan udbrændthed føre til en egentlig depression og dermed både en langvarig sygemelding og store, menneskelige omkostninger for medarbejderen. Derfor er det vigtigt, at man I virksomhederne er opmærksomme på problemet.

Derudover er bare en mild grad af udbrændthed et problem i forhold til at skabe resultater. Gode resultater kræver motiverede og engagerede medarbejdere, og desværre er netop disse to elementer noget af det første, der ryger, når en medarbejder begynder at udvise symptomer på udbrændthed.

Så både for medarbejderens skyld, for virksomhedens skyld – og for virksomhedens kunders skyld, er det vigtigt, at udbrændthed tages alvorligt, og helst undgås helt.

Lær at undgå udbrændthed og stress

For at undgå udbrændthed og stress er det vigtigt, at det ikke er hele arbejdslivet, der foregår i højt tempo. Men det høje tempo må heller ikke forsvinde. Det er en stor del af det drive og den energi, der giver gode resultater.

Derfor handler det om at finde en balancegang mellem højt pres og tempo – og mellem ro og restitution. Mestrer man det, kan man give hjernen den pause, den har behov for, så den ikke brænder ud, men i stedet bliver langtidsholdbar – også under pres.

4 ugers forløb

På forløbet ”Lær dit team at performe under pres” vil du og dit team igennem en 4-ugers periode lære, hvordan I kan mestre denne balance, håndtere stress og udbrændthed samt holde jeres hjerner skarpe og fokuserede – også når der er ekstra travlt.

I vil lære at veksle mellem det høje og det lave gear, og vil lære at arbejde med meditation, åndedræt og fysiske øvelser for at give hjerne og krop det afbræk, der er behov for, hvis du skal blive ved med at kunne præstere.

Forløbet er for teams, der vil performe optimalt – uden menneskelige omkostninger i form af stress og udbrændthed.

Læs mere om forløbet her

Related Articles