fbpx

Arbejdsglæde – derfor gør arbejdsglæden en forskel for dit team

people discussion, meeting, discussion

Af Brian Nielsson

Arbejdsglæde er måske et ord, der er ved at være lidt fortærsket. Vi har alle sammen hørt det så mange gange, og måske endda i forbindelse med noget, som på ingen måde har givet større arbejdsglæde i hverdagen, når det kom til stykket. Derfor har det måske mistet lidt af sin kraft.

Desværre.

For arbejdsglæden er en vigtig del af vores liv.

Hvorfor er arbejdsglæde vigtig?

Hvis du har et fuldtidsarbejde, så bruger du typisk halvdelen af dine vågne timer på dit arbejde. – Og sikkert en hel del flere timer, hvis vi tæller dem med, hvor du tænker over ting, der sker på dit arbejde.

Alene derfor er arbejdsglæden vigtig. Vores arbejde er simpelthen så stor en del af vores liv, at hvis ikke vi har et arbejde, der gør os glade – eller som minimum ikke gør os kede af det – så vil det være meget svært at være glad i resten af livets områder.

Dertil kommer det faktum, at en stor del af vores identitet og selvforståelse ofte er bundet op i vores arbejde. Føler vi, at vi er værdsatte på jobbet og dygtige til dét, vi laver, så påvirker det vores selvforståelse i en positiv retning. Føler vi det ikke, sker det modsatte.

Arbejdsglæde i virksomheden

Men det er ikke kun for den enkelte medarbejder og dennes selvopfattelse, at arbejdsglæden betyder noget. Arbejdsglæde betyder også noget for virksomheden. Ja, faktisk vil jeg gå så vidt som til at sige, at arbejdsglæde kan mærkes på bundlinjen.

Grunden til dette er, at hvis et team for alvor skal performe og give resultater, så kræver det, at der er nogle grundelementer til stede. Disse grundelementer er tæt knyttet til netop arbejdsglæden.

Et godt team skal:

  • Have tillid til hinanden og være trygge ved at forsøge at løse nye opgaver og problemstillinger – også indimellem på måder, man ikke har prøvet før
  • Have det sjovt med hinanden, så energien kan holdes oppe og så alle har lyst til at gå på arbejde
  • Kende målet med indsatsen, og denne skal være meningsfyldt; også for den enkelte.
  • Anerkende hinanden for de kompetencer, man byder ind med
  • Løbende udfordres og evalueres, så alle har mulighed for at udvikle sig


Den store arbejdsglæde-dræber

Det kan imidlertid være svært at bevare arbejdsglæden, hvis man hele tiden arbejder under tidspres, og hvis en stress-sygemelding lurer rundt om hjørnet.

Når vi er pressede, mister vi overblikket. Vi mister evnen til at tænke kreativt, når udfordringer opstår og opgaver skal løses. Og vi mister evnen til at være empatiske og se og rumme hinanden.

Derfor er stress og vedvarende pres et stort problem for netop arbejdsglæden, og dermed også for at nå de resultater, I ønsker.

Løsningen er imidlertid ikke at fjerne presset. Presset er jo en del af den energi, der fører jer mod målet.

Nej, i stedet skal løsningen findes i at lære, hvordan man håndterer presset. Hvordan man kan give kroppen og hjernen de pauser, som der er nødvendige for fortsat at yde optimalt.

Lær at skabe mere arbejdsglæde og bedre resultater

Sammen med Tina Gaarn Christensen fra Leadinspire har jeg udviklet en workshop, der netop har fokus på dette, ”3 vaner til et high performance team”.

På workshoppen tager vi fat i tre af de vigtigste elementer for at kunne skabe et godt team, der leverer de ønskede resultater: Elementerne er tillid, fokus og mod.

På workshoppen vil I lære, hvordan I kan bruge disse tre elementer til at skabe et bæredygtigt team, der kan levere gode resultater – uden at brænde ud undervejs.

I vil lære, hvordan I kan styrke hinanden, og hvordan I samlet kan bevare fokus – også under pres.

I vil både få værktøjer til jeres personlige udvikling, og til udviklingen af teamets fælles ”Vi”.

… Og vigtigst af alt: I lærer, hvordan I kan bevare arbejdsglæden og jeres fælles energi og drive, så I kan nå jeres mål – sammen!

Vil du læse mere om workshoppen? Så klik her

Related Articles