fbpx

Teambuilding – lær at skabe resultater, også under pres

Af Brian Nielsson

Teambuilding bliver ofte sat i forbindelse med, at en gruppe ansatte bliver ledt igennem forskellige oplevelser, som har det formål at ryste teamet bedre sammen.

Tanken bag denne teambuilding er, at teamet lærer hinanden bedre at kende og på den måde bliver tættere knyttet socialt. Dermed skabes der er grundlag for et bedre, sjovere og mere trygt arbejdsmiljø.

Den form for teambuilding kan være ganske effektiv, når medarbejdere skal rystes lidt mere sammen.

Men for teams, der skal performe på et højt niveau, skal der typisk også andre former for teambuilding til. Det er den form for teambuilding, som I får med forløbet ”100 % skarp og mentalt nærværende”.

Teambuilding til teams, der skal yde noget ekstra

Arbejder du med teams, der skal levere ekstraordinære resultater – eller er du selv en del af et – så ved du, at presset kan være stort.

Men du ved også, at det adrenalinkick, der kommer ud af at presse sig selv, er en fantastisk driver. Både for det enkelte individ og for teamet som helhed.

Derfor er det vigtigt at bevare den energi, som fører jer fremad. – Men det må aldrig blive på bekostning af hverken helbred, overskud eller beslutningskompetence.

Derfor er det vigtigt, at højtydende teams har en modvægt til det høje gear.

Konstant pres giver dårligere medarbejdere

Intet menneske kan holde til at køre i det høje gear uden afbrydelse. Gør man det alligevel, har det voldsomme konsekvenser for både den enkelte medarbejder, og for teamets resultater.

Er du under konstant pres, brænder kroppen ganske enkelt ud.

Under konstant pres vil du opleve at:

Du vil blive mindre fokuseret og skarp. Du vil have sværere ved at koncentrere dig. Du bliver mere forstyrret og afbrudt i dit arbejde, da dine tanker hele tiden kører.

Du vil opleve, at du bliver dårligere til at træffe gode beslutninger. Din hjerne lukker ned og bliver mindre kreativ. Det bliver umuligt for dig at komme op i helikopterperspektiv og få et fuldt overblik over især de mere langsigtede og strategiske konsekvenser ved dine valg.

Du vil miste dit sociale overskud og din empati. Derfor vil du blive dårligere til at samarbejde med dine kollegaer om at nå det fælles mål.

Du vil med tiden brænde ud og vil være i en kritisk farezone for at gå ned med stress eller på anden måde blive ramt både fysisk og psykisk af overbelastningen.

Teambuilding med fokus på vekselvirkning mellem højt og lavt gear

På mit teambuilding-forløb lærer I, hvordan teamet kan undgå at enten enkelte personer eller hele teamet brænder sammen.

Hemmeligheden ligger i at være i stand til at kunne skifte mellem det høje gear og det lave gear. Så krop og hjerne får de pauser, som er nødvendige for at kunne blive ved med at performe – og samtidig kunne hænge sammen som menneske.

Igennem forløbets 4 uger, vil I blive undervist i, hvordan I kan opnå denne vekselvirkning i teamet. I bliver undervist i både meditation, den rigtige brug af åndedrættet, i fysiske samt mentale øvelser.

Hele vejen igennem forløbet tilpasser vi værktøjerne og finder ud af, hvad der fungerer bedst for jeres team og i jeres hverdag.

Udbyttet af forløbet vil være, at I bliver mere handlekraftige og skarpe i jeres arbejde – men uden at det bliver på bekostning af empati og nærvær.

Læs mere om forløbet

Related Articles