fbpx

Sådan kan meditation afhjælpe stress

Virker meditation på stress?

Der er efterhånden utallige studier, der viser en positiv effekt af meditation og yoga mod stress.

Det, der sker, når man er stresset, er, at man er i et konstant alarmberedskab. En årsag kan være, at bekymringer får lov at overtage, så det bliver til overdrevet tankemylder, sorg eller rumination. 

Da det sympatiske nervesystem er på overarbejde ved stress, opstår der ubalance i kroppens nervesystem. Når man mediterer, stimulerer man det parasympatiske nervesystem, og ro og balance genoprettes. Særligt er det meditationens fokus på åndedræt, der virker hurtigst og mest effektivt mod stress.

Selv efter første meditation vil du kunne mærke forskel, og på sigt kan det bidrage til ændringer i dine vaner lige såvel som ændringer i hjernens forbindelser. Når du mediterer, lærer du dig selv et værktøj, du kan tage med dig i mange forskellige situationer.

Hvorfor er meditation godt mod stress?

Når man mediterer, forsøger man så vidt muligt at fokusere på at blot at være i nuet. Det vil sige, at man forsøger ikke at reagere på tanker og følelser, og man forsøger i stedet at tømme hovedet, at gå ind i sig selv og blot fokusere på sit åndedræt. I stedet for at være fyldt op af sine tanker, går man altså ind i de kropslige følelser.

Når man er stresset, er man ofte i en konstant planlægningstilstand for at forsøge at få ens hverdag til at gå op. Netop dette resulterer i, at man meget sjældent er i nuet – noget meditationen gør dig bedre til at være i. 

Desuden er der i meditationen et stort fokus på et godt og stabilt åndedrag, der virker beroligende og pulsnedsættende. Personer, der lider af stress, har ofte et forhøjet blodtryk og en høj puls som følge af kroppens skærpede beredskab.

Meditation kan både virke på kort og lang sigt. Meditation kan skabe ro i særligt pressede situationer og kan også bidrage til forståelse og indsigt i, hvad der hos den enkelte skaber bekymringer og uro.

Hvad kan ellers hjælpe mod stress?

I langt de fleste tilfælde er stress et tegn på, at der simpelthen er for travlt. På den måde er stress kroppens signal om, at den ikke længere konstant kan være i alarmberedskab. Derfor er det ofte nødvendigt at foretage ændringer for at ændre på den stressede tilstand.

Stress er noget af det, jeg arbejder allermest med, både gennem meditation og coaching. I min coaching bruger jeg meditationen som et redskab til at skabe nye vaner for personer med stress.


Related Articles